Školenie ESD

Získanie najnovších poznatkov o požiadavkách súvisiacich s ochranou proti statickej elektrine pri práci s elektronickými súčiastkami. Školenie je určené pre osoby, ktoré majú kontakt s elektronickými komponentmi vo výrobnom procese.
Naša spoločnosť Realtime Technologies vykonáva teoretické a praktické školenie, ktoré je potrebné k získaniu znalostí umožňujúcich bezpečnú prácu s komponentmi citlivými na statickú elektrinu. Školenie sa vykonáva na základe súčasných a povinných noriem, ktoré zaručujú, že znalosť účastníka kurzu bude dokončená v súlade so záväznými požiadavkami v modernej elektronike.


Vzdelávacie aktivity sú realizované na základe výučbových materiálov:

 • STN 61340-5-1 (IEC/TR 61340-5-1)
 • STN 61340-5-2 (IEC/TR 61340-5-2)
 • STN 61340-5-3 (IEC/TR 61340-5-3)
 • ANSI/ESD S-20.20 a IPC štandardy

Obsah školenia:

Prvý deň:

 • Základné definície
 • Normy používané pre vytváranie ochrany voči ESD
 • Charakteristika materiálov z hľadiska ich vodivosti
 • Poruchy Elektronických súčiastok
 • Definovanie úrovne citlivosti komponentov
 • Obecné princípy ochrany proti ESD
 • Vytváranie EPA zóny
 • Baliace systémy pre ochranu voči ESD
 • Vytvorenie ESD programu

Druhý deň:

 • Postupy meraní jednotlivých položiek programu
 • Meranie v EPA zóne, hľadanie nezhôd
 • Vypracovanie reportu z ESD auditu
 • Záverečný test

Kompletný kurz trvá 2 dni vrátane záverečnej skúšky.

Maximálne počet pre otvorené školenie je 8 účastníkov.

Certifikácia:

Všetci účastníci školenia získajú po úspešnom absolvovaní testov certifikát spoločnosti Realtime Technologies z ESD školenia s platnosťou 1 rok.

Najbližšie termíny školenia ESD školenie

Začiatok Téma Jazyk Miesto školenia  
11. 3. 2021 ESD školenie SK Bratislava, SK rezervovať termín
28. 4. 2021 ESD školenie RO Brasov, RO rezervovať termín
27. 5. 2021 ESD školenie SK Bratislava, SK rezervovať termín
30. 6. 2021 ESD školenie RO Brasov, RO rezervovať termín
15. 7. 2021 ESD školenie SK Bratislava, SK rezervovať termín
23. 9. 2021 ESD školenie SK Bratislava, SK rezervovať termín
3. 11. 2021 ESD školenie RO Brasov, RO rezervovať termín
2. 12. 2021 ESD školenie SK Bratislava, SK rezervovať termín

 

Školenie na mieru

Dozviete sa viac

Približne 80% všetkých školení sú uskutočnené na mieru a sú upravené tak, aby spĺňali Vaše požiadavky a potreby. Zoznámte sa s informáciami obohatené o najnovšie trendy a postupy v elektrotechnickej výrobe. Vďaka úzkej spolupráci s IPC v USA a v iných krajinách, máme istotu, že vám prinášame najnovšie poznatky. Patríme tiež do úzkej skupiny 38 certifikovaných spoločností, ktoré môžu poskytovať konzultačnú pomoc IPC poradenstva. Spoľahnite sa na našu odbornosť a profesionalitu!

Napísali o nás

© 2017 REALTIME TECHNOLOGIES SK s.r.o., webdesign Digital One