Cookie Consent by Free Privacy Policy website IPC a ESD audity so spoločnosťou Realtime Technologies - IPC training center

IPC a ESD audity so spoločnosťou Realtime Technologies

9. júna 2020

IPC a ESD audity sú neoddeliteľnou súčasťou výrobných spoločnosti. Či už ide o interné audity, zákaznícke audity alebo audity jednotlivých IPC štandardov, ktoré sú požadované zákazníkom. Ste si istí, že vo vašom podniku a výrobných priestoroch sú všetky požiadavky týchto noriem dodržané? Máte istotu, že vaša dokumentácia je v zhode s IPC štandardmi? Je vaše vybavenie a materiál prispôsobené pre ich dodržanie? Sú vaši zamestnanci poučení, ako normy dodržiavať? Pokiaľ nemáte normy v niektorej oblasti dobre implementované a dodržané, môže vám to priniesť nepríjemné situácie. Výrobný proces bude produkovať nepodarené výrobky a zákazník bude opakovane reklamovať produkty, ktoré nespĺňajú jeho požiadavky. Prípadne prejde ku konkurencii. Naša firma ponúka audity, ktoré vám umožnia zistiť, ktoré normy sú dodržané a upozorní na nedostatky.

 

IPC štandardy

IPC Asociácia vytvorila počas viac ako 60 rokov štandardy pre výrobu elektrických a elektronických zostáv. Mnohé odvetvia prevzali tieto štandardy a používajú ich ako hlavné smernice pre výrobu svojich produktov. Medzi najdôležitejšie štandardy patria normy IPC-J-STD-001 a IPC-A-610. Tieto dve normy sú veľmi dobre známe a používané vo viacerých priemyselných odvetviach.  Norma IPC-J-STD-001 stanovuje požiadavky pre spájkovanie elektronických zostáv. Definuje nastavenie výrobného procesu ako aj výber technológií pre ručné spájkovanie.  Norma IPC-A-610 je súhrn kritérií prijateľnosti pre vizuálnu kontrolu kvality elektronických a elektrotechnických zostáv.

 

ESD ochrana a normy

ESD ochrana je veľmi častou požiadavkou pri výrobe elektrických a elektronických zostáv. Je dôležité dodržať základné pravidlá, ktoré sú pre ochranu definované. Pomôže vám v tom norma STN-61340-5-1, ktorú využíva mnoho zákazníkov a požaduje ju v priamom znení alebo mierne upravené. Viete, že firmy v automobilovom priemysle majú mierne odlišné požiadavky pre ESD ochranu? A napríklad Porsche má trochu iné požiadavky na ESD ochranu ako Volkswagen, aj keď obidve sú nemecké automobilky. Máte to naozaj pod kontrolou? Pravidelný audit externou spoločnosťou Vám umožní dodržiavať všetky náležitosti a eliminovať náklady.

 

Certifikovaný audítor pre IPC štandardy

Michal Raus je hlavným audítorom spoločnosti Realtime Technologies SK, s.r.o. Je certifikovaný MIT tréner pre normy IPC-A-610, IPC-7711/21, IPC-A-620 a CIT J-STD-001. Svoje znalosti v plnom rozsahu uplatňuje pri procesných auditoch, produktových auditoch ako aj ESD auditoch.  Má viac ako štvorročné skúsenosti s IPC a ESD auditmi. Zároveň je tiež interným audítorom pre ISO9001 a IATF 16949. Spoľahlivo zabezpečí audity podľa vašich potrieb. Kontaktujte ho na mraus@realtimetec.sk alebo 0917/112 716.

Späť na Novinky

Školenie na mieru

Dozviete sa viac

Približne 80% všetkých školení sú uskutočnené na mieru a sú upravené tak, aby spĺňali Vaše požiadavky a potreby. Zoznámte sa s informáciami obohatené o najnovšie trendy a postupy v elektrotechnickej výrobe. Vďaka úzkej spolupráci s IPC v USA a v iných krajinách, máme istotu, že vám prinášame najnovšie poznatky. Patríme tiež do úzkej skupiny 38 certifikovaných spoločností, ktoré môžu poskytovať konzultačnú pomoc IPC poradenstva. Spoľahnite sa na našu odbornosť a profesionalitu!

Napísali o nás

© 2017 REALTIME TECHNOLOGIES, webdesign Digital One | Změnit nastavení cookies